Diputació de Tarragona

OPERATION 5 - CULTURAL HERITAGE

Heritage is one of the main assets for generating flows of visitors to any destination and within the destination itself. Experiences based on the enhancement of the heritage in which the visitor perceives it in an experiential and emotional way (actions using dramatisation or technological resources, such as augmented reality) show the usefulness of an approach towards family experience heritage tourism. The aim of this operation is to make the Costa Daurada and Terres de l'Ebre become unique benchmark destinations for the experiences they offer with regard to the heritage, creating a network of tourist locations and monumental ensembles in which visits by families are stimulated by means of various resources. Such resources must generate a unique and differential experience which establishes the destination as an international reference of integrated management that is oriented towards the emotions evoked by the heritage, among the family segments.

The operation promotes the tourist value of the territory's heritage assets, developing actions to generate a strategic vision in the field of family tourism destinations and also at sector level.

Goals of the operation:

- To create, structure and establish an integrated and accessible system of useful information for visitors and users of heritage assets, especially families.

- To involve all local public agents (municipalities with outstanding heritage assets) and all private agents (incoming, guiding and activity companies) in a common project by consolidating a network for managing tourism services for heritage assets.

- To characterise the structures and services that have to define an experiential heritage asset and to define the requirements of the family tourism heritage asset label.

- To establish a system of heritage value focused on favouring the unique and experiential visit of the families and to apply it to ensure that the main heritage assets generate a memorable experience.

- To become an international benchmark in the efficient management of a tourism brand's heritage assets as a whole.

General information:

- The total investment for the Cultural Heritage operation is 268,670.21 euros, with 134,335.10 euros financed by the ERDF.

- Thematic objective: OT6. To preserve and protect the environment and promote resource efficiency.

- Productivity indicator: CO09. To increase the number of visits to the sites pertaining to the cultural and natural heritage and subsidized points of attractions. 2023 target: 5,000.

 

 

Patrimoni cultural

Activitats de l’operació

Destacats TurisTIC en família

Platja innovadora
Platja innovadora Costa Daurada

OPERACIÓ 8 - PLATJA INNOVADORA

El litoral de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre està conformat per una xarxa de municipis amb platges que cada any esdevenen els principals receptors del turisme de les nostres comarques. La voluntat d’aquesta operació és configurar els mecanismes de relació entre les administracions i els agents del sector turístics per tal que s’actuï com un sistema integrat de serveis a les famílies que permetrà donar informació en temps real de disponibilitat d’activitats i instal·lacions, garantint la qualitat dels serveis. Les platges estaran categoritzades en funció de la seva idoneïtat als diferents col·lectius de visitants potencials i en especial als targets de turisme familiar. 

L'operació treballa per la millora competitiva i innovadora d'espais clau de les destinacions, conceptes típicament turístics i enfocament al públic familiar que ha de servir per crear activitats a les platges durant tot l’any, contribuint a la desestacionalització de l’oferta. També s’actuarà sobre aspectes mediambientals que afecten la qualitat de les platges, proposant mesures per la seva gestió.

Objectius de l’operació: 

- Involucrar tots els agents públics locals (municipis litorals) i tots els agents privats (prestadors de serveis a les platges, estacions nàutiques) en un projecte comú mitjançant la consolidació d’una xarxa de gestió dels serveis turístics a les platges.

- Desenvolupar serveis i productes orientats al turisme d’experiències familiars a les platges durant tot l’any.

- Caracteritzar les estructures i serveis que ha de definir una platja familiar intel·ligent i definir-ne els requisits del label de platges pel turisme familiar.

- Establir un sistema d’informació i de gestió integrada dels serveis de platges, que millori l’ús sostenible d’aquest recurs, optimitzant els usos i equilibrant intensitats d’ús.

- Crear, estructurar i establir un sistema integrat i accessible d’informació útil al visitant i usuari de les platges, especialment el familiar.

- Esdevenir un referent internacional en la gestió eficient del turisme d’experiències familiars del sistema de platges d’una marca turística.

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Platja Innovadora és de 276.280,20€, sent 138.140,10€ finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Indicador productivitat: CO26. Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació. Valor objectiu 2023: 2

 

 Llegir més

Vinya en família
Vinya en família Costa Daurada

OPERACIÓ 9 - VINYA EN FAMÍLIA

El desenvolupament de l’enoturisme orientat a les famílies és un plantejament estratègic que permet millorar l’oferta turística i diversificar-la cap a nous segments en el cas dels territoris del vi, i cap a nous productes i serveis en el conjunt de la demarcació. 

Es tracta d'una proposta innovadora que pretén superar la proposta puntual d'un celler o empresa per esdevenir en una proposta de caràcter estratègic, tenint en compte el conjunt d’àmbits territorials,  amb la generació d’activitats per als membres de la unitat familiar atenent de manera diferenciada les edats. Des d'aquesta perspectiva, els territoris del vi han de tenir un component temàtic transversal que ha d'impregnar el conjunt de serveis, especialment el turisme actiu, l’allotjament i la restauració, de manera que aquests components intervinguin en la generació d'experiències al voltant del turisme del vi en el segment del turisme familiar.

Així doncs, l'operació 9 Vinya en família, treballa per la millora competitva i innovadora d'espais, conceptes típicament turístics i enfocament al públic familiar estructurant una xarxa operativa de relació entre els agents públics i privats per l'impuls i la comercialització de productes enoturístics familiars.

Objectius de l’operació:

- Caracteritzar les estructures i serveis que han de definir l'enoturisme familiar i definir els requisits del label enoturisme pel turisme familiar.

- Estimular la creació de nous productes i serveis per al públic familiar en les destinacions enoturístiques.

- Incorporar noves tecnologies en les experiències enoturístiques orientades al públic familiar.

- Millorar el coneixement sobre l'activitat enoturística i dotar les empreses i als gestors d'instruments per la gestió intel·ligent de l'activitat enoturística (sistema de gestió de dades i sistema monitorització, anticipació i resposta a la demanda turística).

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Vinya en família és de 249.479,03 €, sent 124.739,52 € finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Indicador productivitat: CO26. Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació. Valor objectiu 2023: 2

 

 

 Llegir més

LOOKING FOR A PERSONALISED SUGGESTION?

Inland and waterborne activities, gastronomy, wine, culture, nature…
We make it easy for you!

READ MORE

Agenda

No events found

What do you need?