Diputació de Tarragona

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT TurisTIC en família és un projecte de recerca i innovació que ha de marcar un abans i un després en el turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, un punt i a part en la seva definició i gestió com a destinacions turístiques familiars. D’aquesta manera, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre es converteixen en un observatori i laboratori europeu de referència en tecnologies i tendències en turisme familiar.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona forma part de les entitats sòcies beneficiàries del PECT TurisTIC en família i desenvolupa 3 operacions dins les línies de treball, Patrimoni i Espais: Patrimoni cultural, Platja innovadora i Vinya en família.

El PECT TurisTIC en família és una iniciativa coordinada i liderada per la Diputació de Tarragona, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (Grup de recerca en nutrició funcional, oxidació i malaltia cardiovascular -NFOC Salut), Eurecat, l’Ajuntament de Montblanc, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i el Clúster de l’equipament de la llar i el contract –  CENFIM.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. 

Pressupost: 3,7 milions d’euros, amb una aportació del FEDER d’1.864.761,64 €

 

  

 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Passeig Torroja, s/n
43007 Tarragona
Tel. 0034.977.23.03.12.
pectturisme@dipta.cat  

 

Activitats conjuntes del projecte

Jornada turisme en família

Gràcies per ajudar-nos a dibuixar junts el futur! Continuem endavant! Vols saber de què vam parlar? El turisme que vindrà i l’aposta de la...
turistic challenge

TurisTIC Challenge

QUÈ ÉS? Turistic Challenge és un itinerari educatiu promogut pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona que s'adreça a l'alumnat...

Webinar turisme familiar i COVID-19

Al webinar turisme familiar i COVID-19 hem volgut debatre entorn a les píndoles de coneixement de turisme familiar en temps de la COVID-19...
Tortosa Renaixentista - Col·legi Teresià de TortosaTortosa Renaixentista - Col·legi Teresià de Tortosa

Segona edició del TurisTIC Challenge

Prop de 550 escolars elaboren propostes innovadores pel turisme familiar de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre La segona edició del...

Destacats TurisTIC en família

Platja innovadora
Platja innovadora Costa Daurada

OPERACIÓ 8 - PLATJA INNOVADORA

El litoral de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre està conformat per una xarxa de municipis amb platges que cada any esdevenen els principals receptors del turisme de les nostres comarques. La voluntat d’aquesta operació és configurar els mecanismes de relació entre les administracions i els agents del sector turístics per tal que s’actuï com un sistema integrat de serveis a les famílies que permetrà donar informació en temps real de disponibilitat d’activitats i instal·lacions, garantint la qualitat dels serveis. Les platges estaran categoritzades en funció de la seva idoneïtat als diferents col·lectius de visitants potencials i en especial als targets de turisme familiar. 

L'operació treballa per la millora competitiva i innovadora d'espais clau de les destinacions, conceptes típicament turístics i enfocament al públic familiar que ha de servir per crear activitats a les platges durant tot l’any, contribuint a la desestacionalització de l’oferta. També s’actuarà sobre aspectes mediambientals que afecten la qualitat de les platges, proposant mesures per la seva gestió.

Objectius de l’operació: 

- Involucrar tots els agents públics locals (municipis litorals) i tots els agents privats (prestadors de serveis a les platges, estacions nàutiques) en un projecte comú mitjançant la consolidació d’una xarxa de gestió dels serveis turístics a les platges.

- Desenvolupar serveis i productes orientats al turisme d’experiències familiars a les platges durant tot l’any.

- Caracteritzar les estructures i serveis que ha de definir una platja familiar intel·ligent i definir-ne els requisits del label de platges pel turisme familiar.

- Establir un sistema d’informació i de gestió integrada dels serveis de platges, que millori l’ús sostenible d’aquest recurs, optimitzant els usos i equilibrant intensitats d’ús.

- Crear, estructurar i establir un sistema integrat i accessible d’informació útil al visitant i usuari de les platges, especialment el familiar.

- Esdevenir un referent internacional en la gestió eficient del turisme d’experiències familiars del sistema de platges d’una marca turística.

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Platja Innovadora és de 276.280,20€, sent 138.140,10€ finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Indicador productivitat: CO26. Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació. Valor objectiu 2023: 2

EL LLIBRE BLANC DE LES PLATGES INTEL·LIGENTS DE LA COSTA DAURADA I LES TERRES DE L'EBRE

Aquesta operació ha permès elaborar el llibre blanc de les platges intel·ligents de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, on es recull una anàlisi i orientació d'accions en l'àmbit de la gestió de les platges de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona culmina el projecte d'especialització i competitivitat territorial PECT TurisTIC en família, en el desplegament d'aquest projecte d'innovació turística que ha generat iniciatives i ha creat noves tendències en l'àmbit del turisme familiar a la demarcació. La innovació, la gestió de dades i l'ús de les tecnologies són les principals eines amb què han treballat els equips que han format part dels projectes.

 

 

 Llegir més

Patrimoni cultural
Patrimoni cultural Costa Daurada

OPERACIÓ 5 - PATRIMONI CULTURAL

El patrimoni és un dels actius principals de generació de fluxos de visitants cap a qualsevol destinació i dins la pròpia destinació. Les experiències basades en la posada en valor del patrimoni on el visitant el viu de forma vivencial i emotiva (accions de teatralització o amb l'ús de recursos tecnològics, com la realitat augmentada) posen de manifest la utilitat d'un plantejament de turisme patrimonial d'experiències familiars. Mitjançant aquesta operació, es vol aconseguir que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre esdevinguin dues destinacions singulars i de referència per les experiències que ofereixen en relació al patrimoni, tot creant una xarxa d'enclavaments i nuclis monumentals on mitjançant diversos recursos es potenciï la visita de les famílies. Aquests recursos han de generar una vivència única i diferencial, que posicioni la destinació com un referent internacional de gestió integrada i orientada a les emocions que evoca el patrimoni, entre els segments familiars.

L'operació promou la valorització turística dels actius patrimonials del territori, desenvolupant accions per generar una visió estratègica en l’àmbit de les destinacions turístiques familiars i també a escala de sector.

Objectius de l’operació:

- Crear, estructurar i establir un sistema integrat i accessible d'informació útil al visitant i usuari dels actius patrimonials, especialment familiar.

- Involucrar tots els agents públics locals (municipis amb actius patrimonials destacats) i tots els agents privats (receptives, empreses de guiatge, empreses d'activitats) en un projecte comú mitjançant la consolidació d'una xarxa de gestió dels serveis turístics dels actius patrimonials.

- Caracteritzar les estructures i serveis que ha de definir un actiu patrimonial experiencial i definir-ne els requisits del label d'actiu patrimonial pel turisme familiar.

- Establir un sistema de valorització patrimonial centrat en afavorir l'experiència singular i vivencial del visitant i aplicar-lo per assolir que els actius patrimonials principals generin una experiència memorable.

- Esdevenir un referent internacional en la gestió eficient del conjunt dels actius patrimonials d'una marca turística.

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Patrimoni cultural és de 268.670,21€, sent 134.335,10€ finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

- Indicador productivitat: CO09. Augment del nombre de visites previstes a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades. Valor objectiu 2023: 5.000.