Diputació de Tarragona

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:

Responsable del tractament: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Av. Colom, 33, 43500 Tortosa Telèfon: 977444447/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat / Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603  Adreça electrònica: DPD@dipta.cat

Finalitat del tractament: Gestió de les dades de persones que es relacionen amb el Patronat de Turisme en la seva consideració professional o com a persones privades que participen en esdeveniments o sol·liciten informació. En cap moments suposa l’elaboració de perfils.

Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.


Podeu trobar més informació en aquets enllaç: https://seuelectronica.dipta.cat/proteccio-de-dades

Què necessites?