Diputació de Tarragona

Barranquisme
HORTA DE SANT JOAN
Barranquismo por el río Canaleta, último afluente del Ebro, ubicado a los pies de las fantásticas Rocas de Benet. Un paraje...
Veure més
Barranquisme
HORTA DE SANT JOAN
Barranco de iniciación de gran belleza situado en el Parque Natural de Els Ports. Agua, rocas, saltos ... todos los...
Veure més
Barranquisme
HORTA DE SANT JOAN
Barranc d’iniciació de gran bellesa situat al Parc Natural dels Ports. Aigua, roca, salts… tot els elements intrínsecs del...
Veure més
Barranquisme
HORTA DE SANT JOAN
Descens de barrancs pel riu Canaleta, últim afluent de l’Ebre, ubicat als peus de les fantàstiques roques Benet. Un paratge...
Veure més

Què necessites?