Diputació de Tarragona

MAS DE BARBERANS
Desde Domingo, 26 Marzo, 2023 - 10:00 hasta Domingo, 24 Septiembre, 2023 - 10:00

Família

Cultura

El conjunto pictórico del Cocó de la Gralla (Mas de Barberans, Montsià), situado dentro del Parque Natural de Els Ports, es una muestra del arte rupestre levantino. Su antigüedad es de unos 8.000 años y se pintó dentro del período epipaleolítico.

MAS DE BARBERANS
Desde Domingo, 26 Marzo, 2023 - 10:00 hasta Domingo, 24 Septiembre, 2023 - 10:00

Família

Cultura

El conjunt pictòric del Cocó de la Gralla (Mas de Barberans, Montsià), situat dins del Parc Natural dels Ports, és una mostra de l’art rupestre llevantí. La seva antiguitat és d’uns 8.000 anys i es va pintar dins del període epipaleolític.

TORTOSA
Sábado, 28 Diciembre, 2019 - Desde 19:00 hasta 22:00

Música

Cultura

Espectacles

Blanca, la Judía de Tortosa, nos transporta a los tiempos medievales, la época de esplendor del Barrio Judío de Tortosa con la representación teatralizada de una de las festividades más importantes del calendario hebreo, la Hanukkah

TORTOSA
Sábado, 28 Diciembre, 2019 - Desde 19:00 hasta 22:00

Música

Cultura

Espectacles

Blanca, la Jueva de Tortosa, ens transporta als temps medievals, l’època d’esplendor del Call Jueu de Tortosa amb la representació teatralitzada d’una de les festivitats més importants del calendari hebreu, la Hanukkah o Festa de les Llums, que es celebra també

MÓRA D'EBRE
Sábado, 10 Diciembre, 2022 - 16:00

Cultura

Móra os sorprenderá con historias de nobles reales, de guerras y amores, de escultores y escritores, de un Ebro majestuoso y de sangre

MÓRA D'EBRE
Sábado, 10 Diciembre, 2022 - 16:00

Cultura

Mora us sorprendrà amb les seves històries i llegendes de nobles reials, de guerres i amors, d’escultors i escriptors, d’un Ebre majestuós i de sang.

TORTOSA
Sábado, 16 Noviembre, 2019 - Desde 12:00 hasta 13:30

Cultura

El próximo sábado 16 de noviembre, en el marco de la Semana de la Ciencia, la Secretaría de Universidades e Investigación propone una ruta por la historia de la ciencia y la técnica en Tortosa.

TORTOSA
Sábado, 16 Noviembre, 2019 - Desde 12:00 hasta 13:30

Cultura

El proper dissabte 16 de novembre, en el marc de la Set­mana de la Ciència, la Secretaria d’Universitats i Recerca us propo­sa una ruta per la història de la ciència i la tècnica a Tortosa.  L’itinerari es realitzarà amb el suport d’un guia i les dramatitza­cions d’intè

ROQUETES
Domingo, 10 Noviembre, 2019 - Desde 11:00 hasta 13:00

Família

Cultura

El diumenge 10 de novembre, en el marc de la Setmana de la Ciència, s'organitza la tradicional Jornada de Portes Obertes de l'Observatori de l'Ebre, amb una conferència i una visita guiada gratuïta.

¿Qué necesitas?