Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaDiputació de Tarragona
Terres de l'Ebre 
© Klaus Storsberg
© Klaus Storsberg
© Carles Domingo Arxiu PNDE
© Mariano Cebolla
© Mariano Cebolla
© Mariano Cebolla

Deltade l’Ebre

Els flamencs tornen a reproduir-se al delta de l'Ebre

Els flamencs tornen a reproduir-se al delta de l’Ebre després d’un any (2015) sense fer-ho. Tot i que en dates relativament tardanes, la colònia reproductora de flamencs s’han instal·lat en un dic de salines de la Trinitat a la Punta de la Banya. El 14 de juny l’equip tècnic del Parc Natural va realitzar un vol fotogràfic a 400 m d’altitud, gràcies al qual se van poder recomptar 898 parelles reproductores.

El flamenc Phoenicopterus roseus és una espècie que es troba al delta de l’Ebre al llarg de tot l’any, per bé que presenta fortes fluctuacions estacionals, amb valors màxims a l’hivern. Algunes cròniques indiquen que era un ocell reproductor abundant al segle XVI, tot i que no existeixen dades més recents fins a les dècades de 1970-80, quan realitzà alguns intents fallits. El flamenc va començar a reproduir-se amb èxit el 1993 i actualment ha esdevingut una de les espècies més emblemàtiques del Parc Natural del Delta de l’Ebre, únic lloc on es reprodueix a Catalunya i una les escasses localitats estables a la Mediterrània occidental. Fins al 2016, el flamenc s’ha reproduït amb èxit en 21 ocasions (84% dels anys) i el nombre de parelles ha fluctuat molt, entre 251 a unes 3.139 parelles.

El flamenc és una espècie molt adaptada a viure en medis molt fluctuants (maresmes litorals, llacunes endorreiques, salines...) i és relativament freqüent que, per causes naturals (bàsicament meteorològiques), no es reprodueixi cada any o que ho faci en baix nombre. Per altra banda, es tracta d’una espècie molt sensible a les pertorbacions que es produeixen a les zones de nidificació i és per això que normalment trien espais molt tranquils i envoltats d’aigua (evitant així l’accés de depredadors terrestres: guineus, toixons...).

Al delta de l’Ebre, el flamenc es reprodueix a les salines de la Trinitat (Reserva natural parcial de la Punta de la Banya) i, preferentment, ocupa la Tora dels Conills, una illa enmig d’un estany saliner. No obstant això, des del 2008, coincidint amb un augment de la població de gavià argentat de potes grogues Larus michahellis en aquesta illa, el flamenc començà a ocupar els dics de les salines. En aquests dics la colònia de flamenc és molt més vulnerable als atacs dels depredadors terrestres i, algun any (2015), fins i tot han impedit la seva reproducció. El Parc Natural, conscient d’aquesta problemàtica –que afecta també altres espècies d’ocells amenaçats–, ha començat a aplicar mesures de control de les poblacions de gavià i de guineu a les salines de la Trinitat.

En dates relativament tardanes pel que fa a la fenologia d’aquesta espècie al delta de l’Ebre, la colònia de flamenc s’ha tornat a instal·lar el 2016, de moment amb èxit, en un dic de les salines. Un vol fotogràfic a gran alçada (400 m d’altitud), realitzat el passat 14 de juny, ha permès recomptar una població reproductora de 898 parelles. A partir d’ara caldrà reforçar la vigilància a la reserva i, si tot va bé, començar a preparar l’operativa per a realitzar l’anellament.

Evolució de la colònia reproductora de flamenc al delta de l’Ebre (1992 – 2016)