Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaDiputació de Tarragona
Terres de l'Ebre 
© Parc Natural dels Ports
© Raül Aymí
© Parc Natural dels Ports

PortsEls

Incrementen les observacions del Pardal d‘Ala Blanca

L’hivern 2012-2013 ha estat especialment bo pel que fa a les observacions del pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis) al Parc. El pardal d’ala blanca és un ocell de la família Passeridae, dintre la qual també trobem el pardal comú (Passer domesticus). És una espècie adaptada a viure en ambients alpins, en les muntanyes mes altes d’Europa i d’Àsia.

A Catalunya, l’espècie nidifica en escàs nombre al sector axial de la serralada pirinenca, on s’estimen menys de 50 parelles. Durant l’hivern, es pot observar per tota la serralada i ocasionalment en altres massissos allunyats de les zones de nidificació. Aquesta dispersió fora del Pirineu sembla que està relacionada amb la duresa de les condicions meteorològiques pròpies de cada hivern.

Als Ports no es tenia constància de la hivernada del pardal d’ala blanca fins al desembre de 2011, quan un estol de 7 individus va ser observat en dates diferents en una mateixa localitat, al terme municipal d’Horta de Sant Joan. L’últim hivern l’espècie s’ha observat un total de 5 ocasions en 3 indrets diferents dels termes d’Horta de Sant Joan, Alfara de Carles i Paüls. El nombre d’individus observats va ser d’1 a 8. Totes les observacions han estat realitzades en les zones altes del Parc, en ambients amb escassa cobertura de vegetació, com prats, matollars esclarissats i roquers. Són ambients similars als que hi trobem el cercavores (Prunella collaris), espècie també pròpia dels Pirineus però que hiverna de forma més regular en aquesta zona.

Per a provar de veure esta espècie i d’altres ocells hivernants podeu realitzar un dels itineraris recomanats a l’opuscle d’ornitologia del Patronat de Turisme Terres de l’Ebre (Tortosa – Mont Caro).

El tram final d’aquest itinerari (itinerari 4) és una bona zona per observar el cercavores (Prunella collaris), o altres espècies com la griva cerdana (Turdus pilaris).

En les zones de major presència de savina (Juniperus phoenicea) ens pot sortir la menys escassa merla de pit blanc (Turdus torquatus) i en els singles el colorit pela-roques (Tichodroma muraria).

D’altra banda segur que en la nostra excursió ens acompanyarà el sempre present voltor comú (Gyps fulvus) o altres rapinyaires com l'àliga daurada (Aquila chrysaetos), i el falcó pelegrí (Falco peregrinus).