Diputació de Tarragona

Geolocalització

Espais Naturals

Reserva de la Biosfera

Les Reserves de la Biosfera són territoris certificats que tenen l'objectiu d'harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural amb el desenvolupament econòmic i social. Al maig de 2013, les Terres de l'Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per la UNESCO, gràcies a la seva riquesa paisatgística, a la representativitat dels seus ecosistemes mediterranis i al seu model de conservació de la biodiversitat.

En termes de patrimoni natural, les Terres de l'Ebre disposen d'una reveladora quota de biodiversitat en l'entorn geogràfic. La seva situació, la combinació radical entre estructura i morfologia i la diversitat de formes de relleu expliquen la gran varietat de paisatges, d'hàbitats i la biodiversitat existent. En no gaire més de 30 quilòmetres, el territori passa de nivell del mar a relleus característics dels 1.500 metres d'altitud: de la plana deltaica a serres i altiplans d'interior, passant per cubetes tectòniques, i la vall i els dipòsits fluvials de l'Ebre.

Terres de l'Ebre

Per més informació: 

Què necessites?