Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaDiputació de Tarragona
Terres de l'Ebre 
© Vicent Pellicer
© Arxiu PN dels Ports

PortsEls

El duc als Ports

El duc (Bubo bubo) és el rapinyaire nocturn més gran de la península Ibèrica. Amb gairebé 1,80 m d’envergadura i més de 2 kg de pes, viu en les serres i valls fluvials de les muntanyes baixes i mitjanes de Catalunya. És una espècie sedentària, fortament territorial, amb parelles estables que es mantenen durant tot l’any. S’alimenta de gran varietat de preses com rates, conills, eriçons i fins hi tot altres rapinyaires. En els mesos freds marca el territori amb el seu cant profund que es pot sentir fins a 4 km de distància les nits tranquil·les.

El duc als Ports viu en les zones més externes del massís, en àrees amb presència de roquissars i dominància de vegetació arbustiva, sempre prop de la plana on troba les seves preses. Els seus hàbits nocturns i el seu tarannà discret fan que algunes parelles puguin viure molt prop de l’home, vora els pobles o granges, on de ben segur basa la seva dieta en rates. En general ens trobem davant d’una espècie que, tot i nidificar a l’interior del Parc, depèn de les zones adjacents per tal de complir amb les seves necessitats alimentàries.

El fet de marcar el seu territori vocalment, facilita la realització de censos mitjançant estacions d’escolta nocturnes. Aquest sistema consisteix a escoltar els reclams espontanis de l’espècie des d’uns punts fixos durant un temps determinat. El passat hivern es va dur a terme el 8è cens de duc al Parc Natural dels Ports. Aquest cens es va realitzar durant 3 nits gràcies a la participació d’un total de 17 persones entre personal de la brigada de Forestal Catalana del Parc, Agents Rurals, tècnics del Parc Natural i voluntaris.

El resultat final del cens va ser la detecció d’11 territoris. Parlem de territoris i no de parelles pel fet que un territori pot estar format per un mascle solitari. Encara que alguns territoris estan molt pròxims a altres, en general no és una densitat elevada si la comparem amb la d’altres zones catalanes. Curiosament tenim zones on l’hàbitat el considerem a priori favorable en les quals no s’ha pogut confirmar la presència de cap individu. Es preveu repetir el cens anualment per tal de seguir l’evolució d’aquest gran rapinyaire.