Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaDiputació de Tarragona
Terres de l'Ebre 
© Mariano Cebolla
© Arxiu PNDE
© Mariano Cebolla
© Arxiu PNDE
© Arxiu PNDE
© R. Vidal
© Mariano Cebolla
© Mariano Cebolla
© Mariano Cebolla
© Mariano Cebolla
© Arxiu PNDE
© Arxiu PNDE
© Mariano Cebolla
© Arxiu PNDE
© Arxiu PNDE
© Arxiu PNDE
© Mariano Cebolla
© Mariano Cebolla

Deltade l’Ebre

Equipaments accessibles al Parc Natural del Delta de l’Ebre

El Parc té dins dels seus objectius prioritaris el d’adaptar totes les infrastructures i equipaments existents, que tècnicament siguin possibles i que siguin de la seua competència, per millorar-ne l’accessibilitat, així com integrar aquest concepte en tots els nousprojectes.

Conscient que queda molta feina per fer, el Parc ha anat millorant –poc a poc-  l’accessibilitat als diferents equipaments, per garantir que les persones amb diferents necessitats tinguin l'oportunitat de conèixer i gaudir de tot el ventall de possibilitats que els ofereix l’espai natural.

Actuacions realitzades

Actualment el Delta de l’Ebre compta amb els següents equipaments adaptats:

Ecomuseu

L’Ecomuseu, centre d’informació i museu del Parc, es troba situat a la població de Deltebre, a l’hemidelta nord. La seua funció principal és la d’introduir als visitants en el peculiar món del Delta, per mitjà d’un recorregut intern de 300 metres que apropa el públic al coneixement de les principals zones naturals i a les activitats humanes tradicionals.

L’adaptació de l’Ecomuseu naix fruit d’un conveni de col·laboració entre el Parc i l’ONCE, amb l’objectiu de facilitar-hi l’accés a persones cegues, deficients visuals o amb mobilitat reduïda.

La Casa de Fusta

La Casa de Fusta, centre d’informació i museu del Parc, es situa a la llacuna de l’Encanyissada, a l’hemidelta sud (Amposta). La Casa és un dels edificis més emblemàtics del Delta, ja que data de l’any 1926.

Accessibilitat garantida per a persones amb mobilitat reduïda a la barraca centre d’informació i a la Casa de Fusta.

Mirador de la bassa del Garxal

El Garxal, situat al municipi de Deltebre, quasi a la desembocadura del riu, és la llacuna del Delta de formació més recent ja que va lligada a l’última gran avinguda de l’Ebre, produïda l’any 1937. El Garxal està envoltat d’un sistema de dunes fixat per vegetació, especialment per tamarius.

Amb una rampa d’accés de 150 metres que neix a l’àrea d’aparcament, es facilita l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

Itinerari i mirador de la llacuna de les Olles

La llacuna de les Olles, situada al municipi de l’Ampolla és, amb 54 ha, la més petita del Delta. Els ambients més representatius que s’hi poden trobar són la llacuna litoral, una interessant àrea de salobrar i la badia del Fangar, important tant per a les aus marines que hi hivernen com per a les activitats d’aqüicultura que s’hi practiquen (muscleres).

S’han creat tres itineraris interpretatius al voltant de la zona, condicionant el recorregut circular (3,5 km) per a persones amb mobilitat reduïda. La substitució del mirador de la llacuna per un observatori –de 4 m d’alçada– el fa accessible, gràcies a dos rampes de 14,25 m de longitud, amb els respectius descansos.

Itinerari a la zona dels “Ullals de Baltasar”

Els ullals són surgències d’aigües subterrànies que provenen de la pluja que arriba des de les muntanyes del Montsià i dels Ports. Estan envoltats de terra fosca i rica en matèria orgànica: la torba, una de les formacions geològiques més antigues del Delta. Hi destaca la presència de nenúfars.

Actuació realitzada: creació d’un itinerari interpretatiu a l’espai natural dels ullals de Baltasar de 530 metres, que permet la visita segura, accessible i  interpretativa per a persones amb mobilitat reduïda.

Mirador de la Tancada - Albert Rull

La bassa de la Tancada (Amposta) conté un dels salobrars millor conservats que voreja la llacuna per la part de la mar i la badia. Freqüentment, s’hi poden veure flamencs, diverses espècies d’ànecs, fotges i cabussons.

La construcció d’una rampa d’accés al mirador adaptada per a persones amb mobilitat reduïda facilita la visita per a tothom.

Mirador de la Tancada - Raimundo

Aquest mirador faunístic està situat al carril bici de la bassa de la Tancada. Se va construir a sobre d’una edificació ja existent, la caseta de Raimundo, i d’aquí li ve el nom. L’accés a l’observatori, de 5 metres d’alçada, s’ha adaptat, gràcies al disseny d’una rampa de 21 m, d’1,05m d’amplada i amb una pendent mitja del 6%. El mirador és quadrat (4x4 m), disposa de banquets, finestres o espieres per poder observar els ocells en tres façanes i relleix. A més hi ha un espai adequat per a usuaris amb cadira de rodes.

Mirador de la Casa de Fusta

Situat enfront de la Casa de Fusta, s’ha adaptat l’accés fins la primera planta. L’actuació va comptar amb el suport de l’Empresa Bayer.

Itinerari de la bassa de l’Encanyissada

L’Encanyissada, amb una superfície de 1.192 hectàrees és la llacuna més gran del Delta. A la primavera i a l’estiu, els seus canyissars alberguen les majors colònies de cria d’ardeids de tot el Delta.

Just en front de la Casa de Fusta naix el carril bici de l’Encanyissada. Els primers 900 metres conformen l’itinerari interpretatiu autoguiat de la llacuna. Disposa de 9 plafons informatius sobre la zona i el recorregut acaba a l’observatori del Carreter.

Per a adaptar-ho a persones amb mobilitat reduïda, s’ha anivellat el pendent existent entre el carril bici i l’accés als plafons.