Diputació de Tarragona

OPERATION 9 - VINEYARDS WITH THE FAMILY

The development of family-oriented wine tourism is a strategic approach that allows the tourist offer to be improved and diversified towards new segments in the case of wine territories, and towards new products and services in the whole area. 

This is an innovative proposal that aims to go beyond the occasional proposal for a winery or company and become a strategic proposal, taking into account the territorial areas as a whole, with the generation of activities for members of the family unit addressing different age groups in a differentiated manner. From this perspective, the wine territories must have a transversal thematic component that must permeate the set of services, especially active tourism, accommodation and catering, so that these components intervene in the generation of experiences linked to wine tourism in the family tourism segment.

Therefore, operation 9 “Vinya en família” (Vineyards with the family) works for the competitive and innovative improvement of areas, typical tourist concepts and approach to the family public by structuring an operative network of relations between public and private agents for the promotion and marketing of family wine tourism products.

Goals of the operation:

- To characterise the structures and services which have to define family wine tourism and to define the requirements of the wine tourism label for family tourism.

- To stimulate the creation of new products and services for the family target in the wine tourism destinations.

- To incorporate new technologies in the wine tourism experiences aimed at the family target.

- To improve the knowledge of the wine tourism activity and to provide the companies and the managers with tools for the Smart management of the wine tourist activity (data management system and monitoring system, anticipation and response to the tourist demand).

General information:

- The total investment for the “Vineyards with the family” operation is 249,479.03 euros, with 124,739.52 euros financed by the ERDF.

- Thematic objective: OT1. To promote research, technological development and innovation.

- Productivity indicator: CO26. Number of companies cooperating with research centres. 2023 target: 2 

Vinya en família

Activitats de l’operació

Simposi internacional d'enoturisme

El 21 i 22 d'octubre va tenir lloc el I V Simposi Internacional d'Enoturisme. Nous Horitzons per l'Enoturisme . El Patronat de Turisme de...

Webinars enoturisme familiar i TIC

Des de l'operació Vinya en família del PECT turisTIC en família hem preparat un programa de formació virtual sobre disseny de producte...

Destacats TurisTIC en família

Platja innovadora
Platja innovadora Costa Daurada

OPERACIÓ 8 - PLATJA INNOVADORA

El litoral de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre està conformat per una xarxa de municipis amb platges que cada any esdevenen els principals receptors del turisme de les nostres comarques. La voluntat d’aquesta operació és configurar els mecanismes de relació entre les administracions i els agents del sector turístics per tal que s’actuï com un sistema integrat de serveis a les famílies que permetrà donar informació en temps real de disponibilitat d’activitats i instal·lacions, garantint la qualitat dels serveis. Les platges estaran categoritzades en funció de la seva idoneïtat als diferents col·lectius de visitants potencials i en especial als targets de turisme familiar. 

L'operació treballa per la millora competitiva i innovadora d'espais clau de les destinacions, conceptes típicament turístics i enfocament al públic familiar que ha de servir per crear activitats a les platges durant tot l’any, contribuint a la desestacionalització de l’oferta. També s’actuarà sobre aspectes mediambientals que afecten la qualitat de les platges, proposant mesures per la seva gestió.

Objectius de l’operació: 

- Involucrar tots els agents públics locals (municipis litorals) i tots els agents privats (prestadors de serveis a les platges, estacions nàutiques) en un projecte comú mitjançant la consolidació d’una xarxa de gestió dels serveis turístics a les platges.

- Desenvolupar serveis i productes orientats al turisme d’experiències familiars a les platges durant tot l’any.

- Caracteritzar les estructures i serveis que ha de definir una platja familiar intel·ligent i definir-ne els requisits del label de platges pel turisme familiar.

- Establir un sistema d’informació i de gestió integrada dels serveis de platges, que millori l’ús sostenible d’aquest recurs, optimitzant els usos i equilibrant intensitats d’ús.

- Crear, estructurar i establir un sistema integrat i accessible d’informació útil al visitant i usuari de les platges, especialment el familiar.

- Esdevenir un referent internacional en la gestió eficient del turisme d’experiències familiars del sistema de platges d’una marca turística.

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Platja Innovadora és de 276.280,20€, sent 138.140,10€ finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Indicador productivitat: CO26. Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació. Valor objectiu 2023: 2

 

 Llegir més

Patrimoni cultural
Patrimoni cultural Costa Daurada

OPERACIÓ 5 - PATRIMONI CULTURAL

El patrimoni és un dels actius principals de generació de fluxos de visitants cap a qualsevol destinació i dins la pròpia destinació. Les experiències basades en la posada en valor del patrimoni on el visitant el viu de forma vivencial i emotiva (accions de teatralització o amb l'ús de recursos tecnològics, com la realitat augmentada) posen de manifest la utilitat d'un plantejament de turisme patrimonial d'experiències familiars. Mitjançant aquesta operació, es vol aconseguir que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre esdevinguin dues destinacions singulars i de referència per les experiències que ofereixen en relació al patrimoni, tot creant una xarxa d'enclavaments i nuclis monumentals on mitjançant diversos recursos es potenciï la visita de les famílies. Aquests recursos han de generar una vivència única i diferencial, que posicioni la destinació com un referent internacional de gestió integrada i orientada a les emocions que evoca el patrimoni, entre els segments familiars.

L'operació promou la valorització turística dels actius patrimonials del territori, desenvolupant accions per generar una visió estratègica en l’àmbit de les destinacions turístiques familiars i també a escala de sector.

Objectius de l’operació:

- Crear, estructurar i establir un sistema integrat i accessible d'informació útil al visitant i usuari dels actius patrimonials, especialment familiar.

- Involucrar tots els agents públics locals (municipis amb actius patrimonials destacats) i tots els agents privats (receptives, empreses de guiatge, empreses d'activitats) en un projecte comú mitjançant la consolidació d'una xarxa de gestió dels serveis turístics dels actius patrimonials.

- Caracteritzar les estructures i serveis que ha de definir un actiu patrimonial experiencial i definir-ne els requisits del label d'actiu patrimonial pel turisme familiar.

- Establir un sistema de valorització patrimonial centrat en afavorir l'experiència singular i vivencial del visitant i aplicar-lo per assolir que els actius patrimonials principals generin una experiència memorable.

- Esdevenir un referent internacional en la gestió eficient del conjunt dels actius patrimonials d'una marca turística.

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Patrimoni cultural és de 268.670,21€, sent 134.335,10€ finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

- Indicador productivitat: CO09. Augment del nombre de visites previstes a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades. Valor objectiu 2023: 5.000. 

 

 Llegir més

LOOKING FOR A PERSONALISED SUGGESTION?

Inland and waterborne activities, gastronomy, wine, culture, nature…
We make it easy for you!

READ MORE

Agenda

No events found

What do you need?