Diputació de Tarragona

Platja innovadora

El litoral de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre està conformat per una xarxa de municipis amb platges que cada any esdevenen els principals receptors del turisme de les nostres comarques. La voluntat d’aquesta operació és configurar els mecanismes de relació entre les administracions i els agents del sector turístics per tal que s’actuï com un sistema integrat de serveis a les famílies que permetrà donar informació en temps real de disponibilitat d’activitats i instal·lacions, garantint la qualitat dels serveis. Les platges estaran categoritzades en funció de la seva idoneïtat als diferents col·lectius de visitants potencials i en especial als targets de turisme familiar. 

L’operació ha de servir per crear activitats a les platges durant tot l’any, contribuint a la desestacionalització de l’oferta. També s’actuarà sobre aspectes mediambientals que afecten la qualitat de les platges, proposant  mesures per la seva gestió.

La inversió total per a l’operació Platja innovadora és de 415.000 euros dels quals 276.280,20 euros són finançats pel FEDER.

Platja innovadora

Activitats de l’operació

Jornada platges sostenibles

L'operació Platja innovadora va organitzar la Jornada Platges Sostenibles el 15 de novembre, a Torredembarra, i el 26 de novembre, a Sant...

Neteja de platja a Torredembarra

L'operació Platja innovadora, del projecte PECT turisTIC en família , va impulsar el passat 16 de novembre de 2019, una neteja de la platja...

Destacats TurisTIC en família

Patrimoni cultural
Patrimoni cultural Costa Daurada

Patrimoni cultural

El patrimoni és un dels actius principals de generació de fluxos de visitants cap a qualsevol destinació i dins la pròpia destinació. Les experiències basades en la posada en valor del patrimoni on el visitant el viu de forma vivencial i emotiva (accions de teatralització o amb l'ús de recursos tecnològics, com la realitat augmentada) posen de manifest la utilitat d'un plantejament de turisme patrimonial d'experiències familiars.  Mitjançant aquesta operació, es vol aconseguir que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre esdevinguin dues destinacions singulars i de referència per les experiències que ofereixen en relació al patrimoni, tot creant una xarxa d'enclavaments i nuclis monumentals on mitjançant diversos recursos es potenciï la visita de les famílies. Aquests recursos han de generar una vivència única i diferencial, que posicioni la destinació com un referent internacional de gestió integrada i orientada a les emocions que evoca el patrimoni, entre els segments familiars.

L’operació desenvolupa un conjunt d’accions per generar una visió estratègica en l’àmbit de les destinacions turístiques familiars i també a escala de sector.

La inversió total per a l’operació Patrimoni cultural és de 420.000 euros dels quals 268.670,21 euros són finançats pel FEDER.Llegir més

Vinya en família
Vinya en família Costa Daurada

Vinya en família

El desenvolupament de l’enoturisme orientat a les famílies és un plantejament estratègic que permet millorar l’oferta turística i diversificar-la cap a nous segments en el cas dels territoris del vi, i cap a nous productes i serveis en el conjunt de la demarcació. 

Es tracta d'una proposta innovadora que pretén superar la proposta puntual d'un celler o empresa per esdevenir en una proposta de caràcter estratègic, tenint en compte el conjunt d’àmbits territorials,  amb la generació d’activitats per als membres de la unitat familiar atenent de manera diferenciada les edats. Des d'aquesta perspectiva, els territoris del vi han de tenir un component temàtic transversal que ha d'impregnar el conjunt de serveis, especialment el turisme actiu, l’allotjament i la restauració, de manera que aquests components intervinguin en la generació d'experiències al voltant del turisme del vi en el segment del turisme familiar.

La inversió total per a l’operació Vinya en família és de 365.000 euros dels quals 249.479,03 euros són finançats pel FEDER.Llegir més

Què necessites?